Bruk av NOPs feltbaner

Styret i NOP har besluttet at alle DSSN skyttere som ønsker å benytte NOP sine feltbaner må representere NOP i åpne konkurranser. Årsaken er at klubben har fått et stort og meget aktivt dynamisk miljø, slik at vi trenger bedre tilgjengelighet på våre baner til aktive NOP skyttere.

Styret i NOP har besluttet at alle DSSN skyttere som ønsker å benytte NOP sine feltbaner må representere NOP i åpne konkurranser.  Årsaken er at klubben har fått et stort og meget aktivt dynamisk miljø, slik at vi trenger bedre tilgjengelighet på våre baner til aktive NOP skyttere.  Vi vil godta at skyttere som bruker våre baner til trening, men skyter aktivt for andre klubber, får benytte anlegget ut 2017 dersom de allerede har betalt kontingent for 2017.  Fra 2018 vil det være krav til å representere NOP i åpne konkurranser for å kunne bruke anlegget til trening.

 

Det blir også innskjerping på bruk av anlegget i form av at det ikke er tillat å drive kursvirksomhet, eller trening av skyttere på NOP sine baner mot noe form av vederlag uten at dette på forhånd er godkjent av NOP sitt styre.  Vi leier ut banene til organisert trening som gir klubben inntekter, og det er ikke anledning for våre egne medlemmer å bruke anlegget til samme formål.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift